پیکربندی و استفاده از سرویس AutoML

با استفاده از سرویس AutoML شما می‌توانید یک مدل یادگیری ماشین سفارشی را برای طبقه‌بندی مستندات، استخراج اطلاعات و یا درک احساسات نویسندگان آموزش دهید. به عنوان مثال:

  • یک مدل دسته‌بندی متن، یک داکیومنت را تجزیه و تحلیل می‌کند و لیستی از دسته‌های محتوایی را که به متن موجود در سند مرتبط هستند را برمی‌گرداند.
  • یک مدل استخراج موجودیت (entity extraction model) یک داکیومنت را برای موجودیت‌های شناخته‌شده‌ای که در این سند به آن‌ها اشاره شده است بازرسی می‌کند و آن موجودیت‌ها را در متن برچسب‌گذاری می‌کند.
  • یک مدل تجزیه و تحلیل احساسات، یک سند را بررسی و نظر عاطفی غالب در آن را شناسایی می‌کند، به‌ویژه برای تعیین نگرش مثبت، منفی و یا خنثی نویسنده.

برای شروع کار با سرویس AutoMl ستون از طریق پنل، ابتدا لازم است تا یک پروژه‌ی جدید ایجاد کنید. برای ایجاد پروژه باید نوع سرویس را انتخاب کنید. اکنون فقط سرویس دسته‌بندی متون در دسترس است.

auto1.PNG

برای ادامه‌ی کار با این سرویس مراحل مختلفی باید طی شود.
ابتدا باید داده‌ها را وارد کنید. لازم است که داده‌های وارد شده در این سرویس از ویژگی‌های خاصی برای دریافت دقت کافی برخوردار باشند که می‌توانید آن‌ها را در این مستند مطالعه کنید.

داده‌ها را باید ابتدا در سرویس استوریج ستون وارد کنید و از طریق آدرس، secrect key و access key که این سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد در این قسمت استفاده کنید.

auto2.PNG

مرحله‌ی بعدی اعتبار سنجی داده‌ها است. با فشردن دکمه‌ی «اجرا» در این قسمت، الگوریتم‌هایی بر روی داده‌های شما اجرا خواهند شد که داده‌ها را اعتبارسنجی می‌کنند.

لاگ مرتبط با این الگوریتم‌ها در سمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود.

auto3.PNG

در این مرحله که یکی از مهم‌ترین مراحل در سرویس Automl است، آموزش مدل انجام خواهد شد. در این مرحله نیز همانند مرحله‌ی قبلی با کلیک بر روی گزینه‌ی «اجرا» الگوریتم‌هایی بر روی داده‌ها اجرا خواهند شد. در این قسمت می‌توانید میزان پیشرفت و وضعیت آموزش مدل را مشاهده نمایید.

auto4.PNG

در این مرحله با کلیک بر روی گزینه‌ی «اجرا» و با اجرا شدن الگوریتم‌های مربوطه اطلاعات مختلفی از جمله recall، nsample و precision در اختیار شما قرار داده می‌شود:
Percision: تعداد کل داکیومنت‌های مرتبط که با یک جستجو بازیابی می‌شوند تقسیم بر تعداد کل داکیومنت‌های بازیابی‌شده توسط آن جستجو.

Recall: تعداد داکیومنت‌های مرتبط که با جستجو بازگردانده می‌شوند تقسیم بر تعداد کل داکیومنت‌ها مرتبط.

auto5.PNG
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید