زیربخش profile

این زیربخش برای مدیریت پروفایل کاربر در iam پیش‌بینی شده است. در ادامه نمونه‌ای از استفاده از این زیربخش بررسی شده است.

از دستور get می‌توانیم برای دریافت اطلاعات فعلی پروفایل کاربر در iam استفاده کنیم. این دستور هیچ ورودی‌ای به جز توکن کاربر احتیاج ندارد که به هر کدام از دو روش زیر قابل استفاده است:

خروجی هر دو دستور بالا شامل اطلاعات پروفایل کاربر است.

مقدار USER_TOKEN: این پارامتر، یک توکن احراز هویت IAM است. علاوه بر ابزار خط فرمان sotooncli، می‌توانید با استفاده از پنل اوشن نیز برای ساختن آن اقدام نمایید که راهنمای آن دراین مستند قابل مشاهده است.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید