زیربخش کلید عمومی

برای مدیریت کلید‌های عمومی کاربر در IAM ستون که در اتصال ssh به سرورهای ابری مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این دستور استفاده می‌کنیم. توجه فرمایید که هر کلید عمومی یک شناسه یکتا (UUID) نیز در سیستم IAM ستون دارد که با استفاده از آن می‌توان کلید را دریافت نمود.

برای افزودن یک کلید عمومی از دستور add استفاده می‌کنیم.

برای دریافت همین کلید عمومی از دستور get استفاده می‌کنیم:

با استفاده از list می‌توانیم چنین عمل کنیم:

برای حذف همین کلید عمومی می‌توانیم از delete استفاده کنیم.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید