زیربخش نقش‌ها

نقش‌های یک فضای کاری را می‌توان با استفاده از این زیربخش مدیریت نمود. توجه فرمایید که هنگام فراخوانی این دستور، علاوه بر دستورات تعریف شده در فضای کاری مشخص شده، همه‌ی نقش‌های پیشفرض IAM که در فضای کاری گلوبال تعریف شده‌اند نیز دریافت می‌شود.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید