زیربخش clusters

کلاسترهای یک فضای کاری را می‌توان با استفاده از این زیربخش مدیریت کرد. برای اطلاع از دستورهای این زیربخش می‌توانید از –help استفاده کنید.

با استفاده از این دستور می‌توان لیستی از کلاسترها برای یک مشتری با توکن خاص را دریافت کرد.

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات مرتبط با یک کلاستر خاص را دریافت کنید.

با استفاده از این دستور می‌توانید یک کلاستر جدید اضافه کنید. توجه کنید که اطلاعات خواسته در این قسمت را متناسب با نیاز خود و با دقت وارد کنید. این اطلاعات را می‌توانید در قالب یک فایل yaml و یا در همین دستور وارد کنید.

(که در فایل sotooncluster.yaml منیفست کلاستر مطلوب شما وجود دارد.)

و یا

پاسخ:

با استفاده از این دستور می‌توانید یک کلاستر را حذف کنید.

پاسخ:

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات یک کلاستر را به‌روزرسانی کنید.

و یا

پاسخ

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید