زیربخش nodepools

Nodepoolهای یک فضای کاری را می‌توان با استفاده از این زیربخش مدیریت کرد. برای اطلاع از دستورهای این زیربخش می‌توانید از –help استفاده کنید

با استفاده از این دستور می‌توان لیستی از نودپول‌ها برای یک مشتری با توکن خاص را دریافت کرد.

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات مرتبط با یک نودپول خاص را دریافت کنید.

با استفاده از این دستور می‌توانید یک nodepool جدید اضافه کنید. توجه کنید که اطلاعات خواسته در این قسمت را متناسب با نیاز خود و با دقت وارد کنید. این اطلاعات را می‌توانید در قالب یک فایل yaml و یا در همین دستور وارد کنید.

و یا

پاسخ

با استفاده از این دستور می‌توانید یک nodepool را حذف کنید.

پاسخ

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات یک nodepool را به‌روزرسانی کنید.

و یا

پاسخ

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید