وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

سرویس‌ها

سرویس وضعیت فعلی تاریخچه
بپا تاریخچه
شبکه توزیع محتوا تاریخچه
پایگاه داده (افرانت-سهند) تاریخچه
DNS تاریخچه
HDFS (افرانت-شاهین) تاریخچه
KAFKA (افرانت-شاهین) تاریخچه
کوبرنتیز (افرانت-سهند) تاریخچه
کوبرنتیز (ندا) تاریخچه
شبکه (افرانت-سهند) تاریخچه
شبکه (مبین‌نت) تاریخچه
شبکه (افرانت-شاهین) تاریخچه
شبکه (ندا) تاریخچه
تبدیل گفتار به نوشتار تاریخچه
ذخیره سازی (مبین‌نت) تاریخچه
ذخیره سازی (افرانت-شاهین) تاریخچه
ذخیره سازی (ندا) تاریخچه
تبدیل نوشتار به گفتار تاریخچه
ماشین مجازی (افرانت-سهند) تاریخچه
ماشین مجازی (مبین‌نت) تاریخچه
YARN (افرانت-شاهین) تاریخچه
مشاهده تاریخچه
  • عملکرد عادی
  • دارای اختلال
  • قطع