وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

سرویس‌ها

سرویس وضعیت فعلی تاریخچه
بپا تاریخچه
شبکه توزیع محتوا تاریخچه
ماشین مجازی (مبین‌نت) تاریخچه
ماشین مجازی (افرانت-سهند) تاریخچه
ماشین مجازی (ندا) تاریخچه
پایگاه داده (افرانت-سهند) تاریخچه
پایگاه داده (ندا) تاریخچه
DNS تاریخچه
HDFS (ندا) تاریخچه
KAFKA (ندا) تاریخچه
کوبرنتیز (افرانت-سهند) تاریخچه
کوبرنتیز (ندا) تاریخچه
شبکه (افرانت-سهند) تاریخچه
شبکه (مبین‌نت) تاریخچه
شبکه (افرانت-شاهین) تاریخچه
شبکه (ندا) تاریخچه
تبدیل گفتار به نوشتار تاریخچه
ذخیره سازی (مبین‌نت) تاریخچه
ذخیره سازی (افرانت-شاهین) تاریخچه
ذخیره سازی (ندا) تاریخچه
تبدیل نوشتار به گفتار تاریخچه
YARN (ندا) تاریخچه
مشاهده تاریخچه
  • عملکرد عادی
  • دارای اختلال
  • قطع