وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ذخیره سازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
1/15/2021 4:10:38 AM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ذخیره سازی در مبین‌نت
Jan 15, 2021, 5:43:18 AM اختلال برطرف شد.
error
1/3/2021 2:24:55 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ذخیره سازی در مبین‌نت
Jan 3, 2021, 2:30:59 PM اختلال برطرف گردید
error
1/3/2021 2:09:33 PM

اختلال در سرویس کیسه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ذخیره سازی در مبین‌نت
Jan 3, 2021, 2:15:19 PM اختلال برطرف شد
error
12/26/2020 5:39:09 PM

اختلال در سرویس، در حال پیگیری مشکل هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
  • ذخیره سازی در مبین‌نت
Dec 26, 2020, 5:45:41 PM اختلال برطرف شد
error
12/20/2020 11:35:00 AM

اختلال در کیسه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ذخیره سازی در مبین‌نت
Dec 20, 2020, 11:45:00 AM اختلال برطرف شد.
error
11/13/2020 3:57:23 PM

کیسه مبین اختلال داره در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ذخیره سازی در مبین‌نت
Nov 13, 2020, 4:01:30 PM از ساعت ۱۹:۳۱:۳۰ مشکل حل شده