وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/21/2021 9:38:05 PM

قطعی کامل به دلیل عملیات بروز رسانی در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Sep 21, 2021, 9:59:10 PM اتمام عملیات بروزرسانی
Sep 21, 2021, 9:55:46 PM اتمام عملیات بروزرسانی
Sep 21, 2021, 9:52:10 PM اتمام عملیات
error
9/4/2021 7:30:00 PM

اختلال و قطعی اینترنت به دلیل انجام عملیات یکپارچه سازی زیرساخت اینترنت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Sep 4, 2021, 7:52:55 PM اتمام عملیات.
error
7/7/2021 9:33:10 AM

اختلال در ارتباط شبکه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Jul 7, 2021, 10:53:51 AM اختلال برطرف شد
error
6/20/2021 4:00:00 PM

اختلال در دیتاسنتر افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 20, 2021, 4:10:00 PM اختلال در دیتاسنتر افرانت برطرف شد
error
6/1/2021 6:48:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Jun 1, 2021, 6:49:00 AM -
error
5/10/2021 9:37:00 PM

اختلال در اینترنت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
May 10, 2021, 9:53:00 PM اختلال برطرف شد.
error
4/11/2021 9:20:32 AM

اختلال در دیتاسنتر سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Apr 11, 2021, 9:44:39 AM اختلال برطرف شد
error
3/9/2021 10:24:00 AM

اختلال در سیستم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Mar 10, 2021, 4:30:00 PM برطرف شد
error
2/1/2021 11:32:00 PM

قطع ارتباط شاهین و سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 11:44:00 PM اختلال برطرف شد
error
1/18/2021 10:53:01 AM

اختلال در حال بررسی است

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 18, 2021, 11:02:50 AM اختلال برطرف شد
error
1/3/2021 2:02:26 PM

اختلال در شبکه سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Jan 3, 2021, 3:43:32 PM اختلال رفع شد
error
12/27/2020 11:39:00 PM

اختلال در سایت افرنت-سهند-

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Dec 28, 2020, 12:28:00 AM در ساعت 3:58 اختلال برطرف شد.
Dec 28, 2020, 12:06:00 AM سایت افرانت-شاهین هم دچار اختلال شد
Dec 27, 2020, 11:57:12 PM اختلال در سایت، سهند از سمت زیرساخت گزارش شده
error
12/8/2020 9:44:00 AM

اختلال در شبکه افرانت وجود دارد

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
error
10/21/2020 10:14:00 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Oct 21, 2020, 10:45:35 AM از ساعت 14:07 مشکل به نظر رفع شده مشکل ایجاد شده از سمت زیرساخت بوده
Oct 21, 2020, 10:43:12 AM مشکل برطرف شده
Oct 21, 2020, 10:39:47 AM مشکل ایجاد شده از سمت زیرساخت
error
7/11/2020 11:10:15 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
 • تبدیل نوشتار به گفتار
Jul 11, 2020, 11:59:53 AM مشکل برطرف شد
Jul 11, 2020, 11:58:50 AM سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
Jul 11, 2020, 11:55:23 AM اینترنت برگشت.
Jul 11, 2020, 11:45:00 AM اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
Jul 11, 2020, 11:26:01 AM برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم