وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/20/2021 10:31:33 AM

اختلال در اینترنت و IXP مبین نت. در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Sep 20, 2021, 11:45:48 AM اختلال برطرف شد.
error
8/2/2021 11:09:00 AM

اختلال در دیتاسنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Aug 2, 2021, 11:17:00 AM اختلال در دیتاسنتر مبین نت برطرف شد
error
7/19/2021 10:30:30 AM

اختلال در اینترنت دیتا سنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jul 19, 2021, 11:03:14 AM اختلال برطرف گردید
error
6/29/2021 10:20:34 PM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 29, 2021, 11:09:24 PM اختلال برطرف شد
error
6/22/2021 5:30:48 AM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 22, 2021, 5:40:19 AM اختلال برطرف گردید
error
6/20/2021 9:16:28 AM

اینترنت مبین نت اختلال دارد در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 20, 2021, 9:32:51 AM اختلال برطرف شد.
error
6/11/2021 10:58:00 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 11, 2021, 11:05:00 PM اختلال در شبکه مبین نت برطرف شد
error
5/10/2021 9:32:00 PM

اختلال در شاهین و مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 10, 2021, 9:53:00 PM اختلال برطرف شد
error
5/8/2021 9:18:05 AM

اختلال در شبکه شرکت زیرساخت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
May 8, 2021, 9:41:19 AM اختلال برطرف شد
error
5/6/2021 7:37:00 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
May 6, 2021, 7:49:00 AM اختلال مبین نت برطرف شد
error
5/6/2021 4:29:00 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
May 6, 2021, 5:59:00 AM اختلال در شبکه مبین نت برطرف شد.
error
1/30/2021 11:35:05 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 30, 2021, 11:43:24 PM پایان اختلال
error
1/18/2021 10:53:01 AM

اختلال در حال بررسی است

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-سهند
Jan 18, 2021, 11:02:50 AM اختلال برطرف شد
error
1/14/2021 3:06:47 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 14, 2021, 5:48:48 AM اختلال برطرف شد.
error
1/5/2021 11:33:12 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 5, 2021, 11:34:00 PM برطرف شد
error
12/26/2020 5:39:09 PM

اختلال در سرویس، در حال پیگیری مشکل هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • ذخیره سازی در مبین‌نت
Dec 26, 2020, 5:45:41 PM اختلال برطرف شد
error
12/3/2020 9:28:40 AM

اینترنت مبین نت دچار اختلال شده از سمت IXP در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Dec 3, 2020, 10:29:38 AM اختلال اینترنت مبین نت برطرف شد.با توجه به عدم پاسخگویی زیرساخت علت هنوز مشخص نیست
Dec 3, 2020, 10:22:50 AM مشکل از زیرساخت هستش و درحال پیگیری هستن
error
12/3/2020 9:28:40 AM

اینترنت مبین نت دچار اختلال شده از سمت IXP در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
error
11/26/2020 11:51:02 AM

اختلال در ارتیاط با خارج از کشور

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Nov 26, 2020, 12:14:14 PM اختلال روتینگ خارج ار ایران موجب اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت شده بود
Nov 26, 2020, 12:14:14 PM اختلال روتینگ خارج ار ایران موجب اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت شده بود