وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
Jan 30, 2021, 11:35:05 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
Jan 30, 2021, 11:43:24 PM پایان اختلال
error
Jan 18, 2021, 10:53:01 AM

اختلال در حال بررسی است

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
  • شبکه در افرانت-سهند
Jan 18, 2021, 11:02:50 AM اختلال برطرف شد
error
Jan 14, 2021, 3:06:47 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
Jan 14, 2021, 5:48:48 AM اختلال برطرف شد.
error
Jan 5, 2021, 11:33:12 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
Jan 5, 2021, 11:34:00 PM برطرف شد
error
Dec 26, 2020, 5:39:09 PM

اختلال در سرویس، در حال پیگیری مشکل هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
  • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Dec 26, 2020, 5:45:41 PM اختلال برطرف شد
error
Dec 3, 2020, 9:28:40 AM

اینترنت مبین نت دچار اختلال شده از سمت IXP در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
error
Dec 3, 2020, 9:28:40 AM

اینترنت مبین نت دچار اختلال شده از سمت IXP در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
Dec 3, 2020, 10:29:38 AM اختلال اینترنت مبین نت برطرف شد.با توجه به عدم پاسخگویی زیرساخت علت هنوز مشخص نیست
Dec 3, 2020, 10:22:50 AM مشکل از زیرساخت هستش و درحال پیگیری هستن
error
Nov 26, 2020, 11:51:02 AM

اختلال در ارتیاط با خارج از کشور

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در مبین‌نت
Nov 26, 2020, 12:14:14 PM اختلال روتینگ خارج ار ایران موجب اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت شده بود
Nov 26, 2020, 12:14:14 PM اختلال روتینگ خارج ار ایران موجب اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت شده بود