وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ماشین مجازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
Jan 5, 2021, 5:15:58 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jan 5, 2021, 8:38:51 PM اختلال برطرف شد
error
Jan 2, 2021, 8:29:00 PM

اختلال به دلیل انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jan 3, 2021, 12:02:31 AM اتمام عملیات