وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس KAFKA

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/21/2021 11:59:50 AM

اختلال بروی سرویس کافکا در دیتاسنتر افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • KAFKA در افرانت-شاهین
Sep 21, 2021, 12:36:22 PM اختلال برطرف گردید