وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس بپا

وضعیت فعلی chevron_left
error
Jan 27, 2021, 7:38:03 AM

اختلال بپا دردیتاسنترافرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • بپا
Jan 27, 2021, 8:31:36 AM اختلال برطرف شد