وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس بپا

وضعیت فعلی chevron_left
error
4/21/2021 11:17:06 AM

در حال رفع اختلال هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • بپا
Apr 21, 2021, 12:19:42 PM برطرف شد.
error
1/27/2021 7:38:03 AM

اختلال بپا دردیتاسنترافرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • بپا
Jan 27, 2021, 8:31:36 AM اختلال برطرف شد