وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس DNS

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/23/2021 11:30:16 AM

اختلال بر روی سرویس dns

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • DNS
Sep 23, 2021, 12:02:29 PM اختلال برطرف شد.