وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۰:۴۶:۳۰

اختلال در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
 • شبکه در افرانت-سهند
۳ بهمن ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۳۱:۳۶ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴:۵۵:۴۲

اختلال در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۲۹ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۳۶:۱۵ اختلال برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۸:۵۰:۴۵

از سمت زیر ساخت اختلال و کندی در ارتباطات IXP وجود دارد.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در ندا
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-شاهین
۲۸ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۹:۱۸:۵۵ اختلال برطرف شد.
۲۸ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۹:۱۸:۵۵ اختلال برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۲۳:۳۳:۰۰

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۲۰ دی ۱۴۰۰،‏ ۰:۰۲:۰۰ اختلال برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۶/۱۶ ۶:۴۱:۰۰

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۶ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۶:۵۱:۰۰ اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۶/۱۲ ۹:۲۴:۰۰

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۲ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۹:۴۴:۰۰ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۵/۳۱ ۴:۲۵:۵۱

اینترنت و ixp شاهین اختلال دارد در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۳۱ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۴:۳۹:۳۶ اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۴:۳۹:۳۶ اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۴:۳۸:۴۴ اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۵/۳۱ ۴:۱۸:۳۸

اینترنت و ixp شاهین اختلال دارد در حال پیگیری هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۳۱ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۴:۲۳:۰۹ اختلال برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۵/۸ ۶:۲۲:۰۰

اختلال در دیتاسنتر افرانت-شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۸ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۶:۲۹:۰۰ اختلال در دیتاسنتر افرانت-شاهین برطرف شد
error
۱۴۰۰/۴/۲۸ ۱۰:۳۰:۳۴

اختلال در اینترنت دیتاسنتر افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۲۸ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۰۳:۳۵ اختلال برطرف گردید
error
۱۴۰۰/۴/۱۶ ۹:۳۳:۴۸

اختلال در ارتباط شبکه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۶ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۰:۵۳:۱۰ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۴/۲ ۲۳:۳۶:۲۹

اختلال اینترنت به دلیل انجام عملیات Maintenance در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۳ تیر ۱۴۰۰،‏ ۰:۱۴:۰۹ پایان اختلال
error
۱۴۰۰/۴/۲ ۲۱:۴۲:۱۹

قطعی اینترنت به دلیل انجام عملیات Maintenance در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۲ تیر ۱۴۰۰،‏ ۲۱:۴۵:۴۹ پایان اختلال
error
۱۴۰۰/۳/۳۰ ۱۶:۰۰:۰۰

اختلال در دیتاسنتر افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
 • شبکه در افرانت-سهند
۳۰ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۱۰:۰۰ اختلال در دیتاسنتر افرانت برطرف شد
error
۱۴۰۰/۲/۲۵ ۸:۴۹:۴۹

در حال پیگیری اختلال هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۸:۵۸:۳۲ اختلال از سمت افرانت بود. برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۲/۲۰ ۲۱:۳۲:۰۰

اختلال در شاهین و مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
 • شبکه در مبین‌نت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۲۱:۵۳:۰۰ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۲/۱۹ ۱۵:۱۲:۴۸

اختلال در شبکه افرانت - شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۰۱:۲۸ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۷:۵۵:۰۰

اختلال در اینترنت دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۲ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۱۵:۵۲ برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
۱۲ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۱۵:۵۲ برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
error
۱۴۰۰/۱/۱۲ ۱۷:۵۵:۰۰

اختلال در اینترنت دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۲ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۱۵:۰۵ برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳:۵۳:۳۱

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۹ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۵۵:۰۹ برطرف شد
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۲۳:۳۲:۰۰

قطع ارتباط شاهین و سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
 • شبکه در افرانت-سهند
۱۳ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۲۳:۴۴:۰۰ اختلال برطرف شد
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۲۱:۰۳:۰۰

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۲۱:۰۳:۰۰

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۱۳ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۲۱:۲۳:۰۰ اختلال از سمت زیرساخت
error
۱۳۹۹/۱۱/۴ ۱۷:۳۰:۰۰

اختلال در شبکه افرانت -شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
۴ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۹:۱۰:۰۰ اختلال به دلیل مشکل روتینگ در دیتاسنتر شاهین بود