وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
5/15/2021 8:49:49 AM

در حال پیگیری اختلال هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 15, 2021, 8:58:32 AM اختلال از سمت افرانت بود. برطرف شد.
error
5/10/2021 9:32:00 PM

اختلال در شاهین و مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 10, 2021, 9:53:00 PM اختلال برطرف شد
error
5/9/2021 3:12:48 PM

اختلال در شبکه افرانت - شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 9, 2021, 6:01:28 PM اختلال برطرف شد
error
4/1/2021 5:55:00 PM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Apr 1, 2021, 6:15:52 PM برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
Apr 1, 2021, 6:15:52 PM برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
error
4/1/2021 5:55:00 PM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Apr 1, 2021, 6:15:05 PM برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
error
2/7/2021 1:53:31 PM

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 7, 2021, 1:55:09 PM برطرف شد
error
2/1/2021 11:32:00 PM

قطع ارتباط شاهین و سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 11:44:00 PM اختلال برطرف شد
error
2/1/2021 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
error
2/1/2021 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 9:23:00 PM اختلال از سمت زیرساخت
error
1/23/2021 5:30:00 PM

اختلال در شبکه افرانت -شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jan 23, 2021, 7:10:00 PM اختلال به دلیل مشکل روتینگ در دیتاسنتر شاهین بود