وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/7/2021 6:41:00 AM

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Sep 7, 2021, 6:51:00 AM اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین برطرف شد.
error
9/3/2021 9:24:00 AM

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Sep 3, 2021, 9:44:00 AM اختلال برطرف شد
error
8/22/2021 4:25:51 AM

اینترنت و ixp شاهین اختلال دارد در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Aug 22, 2021, 4:39:36 AM اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
Aug 22, 2021, 4:39:36 AM اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
Aug 22, 2021, 4:38:44 AM اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
error
8/22/2021 4:18:38 AM

اینترنت و ixp شاهین اختلال دارد در حال پیگیری هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Aug 22, 2021, 4:23:09 AM اختلال برطرف شد.
error
7/30/2021 6:22:00 AM

اختلال در دیتاسنتر افرانت-شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jul 30, 2021, 6:29:00 AM اختلال در دیتاسنتر افرانت-شاهین برطرف شد
error
7/19/2021 10:30:34 AM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jul 19, 2021, 11:03:35 AM اختلال برطرف گردید
error
7/7/2021 9:33:48 AM

اختلال در ارتباط شبکه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jul 7, 2021, 10:53:10 AM اختلال برطرف شد
error
6/23/2021 11:36:29 PM

اختلال اینترنت به دلیل انجام عملیات Maintenance در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 24, 2021, 12:14:09 AM پایان اختلال
error
6/23/2021 9:42:19 PM

قطعی اینترنت به دلیل انجام عملیات Maintenance در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 23, 2021, 9:45:49 PM پایان اختلال
error
6/20/2021 4:00:00 PM

اختلال در دیتاسنتر افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 20, 2021, 4:10:00 PM اختلال در دیتاسنتر افرانت برطرف شد
error
5/15/2021 8:49:49 AM

در حال پیگیری اختلال هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 15, 2021, 8:58:32 AM اختلال از سمت افرانت بود. برطرف شد.
error
5/10/2021 9:32:00 PM

اختلال در شاهین و مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 10, 2021, 9:53:00 PM اختلال برطرف شد
error
5/9/2021 3:12:48 PM

اختلال در شبکه افرانت - شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 9, 2021, 6:01:28 PM اختلال برطرف شد
error
4/1/2021 5:55:00 PM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Apr 1, 2021, 6:15:52 PM برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
Apr 1, 2021, 6:15:52 PM برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
error
4/1/2021 5:55:00 PM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Apr 1, 2021, 6:15:05 PM برطرف گردید مشکل از سمت زیر ساخت بود
error
2/7/2021 1:53:31 PM

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 7, 2021, 1:55:09 PM برطرف شد
error
2/1/2021 11:32:00 PM

قطع ارتباط شاهین و سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 11:44:00 PM اختلال برطرف شد
error
2/1/2021 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
error
2/1/2021 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 9:23:00 PM اختلال از سمت زیرساخت
error
1/23/2021 5:30:00 PM

اختلال در شبکه افرانت -شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jan 23, 2021, 7:10:00 PM اختلال به دلیل مشکل روتینگ در دیتاسنتر شاهین بود