وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
Feb 7, 2021, 1:53:31 PM

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 7, 2021, 1:55:09 PM برطرف شد
error
Feb 1, 2021, 11:32:00 PM

قطع ارتباط شاهین و سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در افرانت-شاهین
  • شبکه در افرانت-سهند
Feb 1, 2021, 11:44:00 PM اختلال برطرف شد
error
Feb 1, 2021, 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در افرانت-شاهین
error
Feb 1, 2021, 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 9:23:00 PM اختلال از سمت زیرساخت
error
Jan 23, 2021, 5:30:00 PM

اختلال در شبکه افرانت -شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در افرانت-شاهین
Jan 23, 2021, 7:10:00 PM اختلال به دلیل مشکل روتینگ در دیتاسنتر شاهین بود