وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ذخیره سازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲۰:۳۳:۰۰

افزایش لیتنسی و اختلالات پارشالی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۲ دی ۱۴۰۰،‏ ۱:۳۶:۴۶ اوپریشن روی کلاستر افرا به پایان رسید
error
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۲۰:۲۳:۲۶

شروع عملیات بهینه سازی در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۲ دی ۱۴۰۰،‏ ۲:۲۰:۲۷ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۱۰/۳ ۱۰:۵۴:۰۰

اختلال هایوپس کیسه افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۳ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۰۷:۱۰ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۱۰/۳ ۹:۴۲:۰۰

اختلال در هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۳ دی ۱۴۰۰،‏ ۹:۵۰:۰۰ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۹/۲۳ ۲۲:۲۷:۰۰

عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۴ آذر ۱۴۰۰،‏ ۱:۲۳:۳۶ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۹/۲۲ ۲۰:۳۰:۰۰

شروع عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۳ آذر ۱۴۰۰،‏ ۳:۱۵:۰۴ اتمام عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۹/۲۱ ۲۰:۳۷:۰۰

شروع عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۲ آذر ۱۴۰۰،‏ ۴:۳۰:۰۰ پایان عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۹/۱۷ ۲۲:۲۰:۰۰

انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۸ آذر ۱۴۰۰،‏ ۲:۳۰:۰۰ پایان عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۹/۱۵ ۲۲:۲۵:۳۳

شروع عملیات

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۶ آذر ۱۴۰۰،‏ ۴:۲۷:۴۶ اتمام عملیات نگه داری
error
۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۶:۰۴:۱۸

اختلال در سرویس کیسه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۰ آذر ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۳۵:۴۹ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۹/۲ ۱۲:۱۲:۳۷

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
error
۱۴۰۰/۹/۲ ۱۲:۱۲:۳۷

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
error
۱۴۰۰/۹/۲ ۱۲:۱۲:۳۷

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲ آذر ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۱۱:۰۸ پایان اختلال
error
۱۴۰۰/۹/۱ ۰:۵۰:۰۹

اختلال بروی سرویس استوریج

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در ندا
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱ آذر ۱۴۰۰،‏ ۰:۵۶:۱۵ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۸/۱۸ ۲۰:۳۰:۱۷

به دلیل انجام عملیات نگهداری، امکان بروز اختلال به صورت پارشالی بر روی سرویس کیسه وجود دارد.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۸ آبان ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۱۹:۰۷ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۸/۱۶ ۱۵:۳۲:۰۲

اختلال بر روی سرویس کیسه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۶ آبان ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۴۴:۵۷ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۸/۱۱ ۳:۴۷:۱۹

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۱ آبان ۱۴۰۰،‏ ۷:۰۲:۲۶ اختلال به اتمام رسید
error
۱۴۰۰/۶/۷ ۱۹:۳۳:۰۸

اختلال در سرویس استوریج به دلیل عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۷ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۲۳:۵۹:۳۷ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۵/۲۵ ۱۹:۳۰:۰۰

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۶ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۰:۲۹:۵۰ اتمام عملیات بروی سرویس استوریج در دیتا سنتر افرانت
error
۱۴۰۰/۵/۴ ۲۰:۰۳:۰۴

اختلال بر روی سرویس s3 در حال رفع مشکل هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۴ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۲۰:۳۴:۴۹ اختلال برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۵/۳ ۱۹:۲۸:۵۵

اختلال و افزایش لیتنسی در سرویس s3 به دلیل انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۳ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۱۱:۱۹ پایان عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۵/۳ ۸:۴۷:۰۰

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۳ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۹:۳۰:۰۰ اختلال در سرویس s3 افرانت برطرف شد.
error
۱۴۰۰/۴/۶ ۱۹:۳۳:۱۴

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۶ تیر ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۲۸:۴۹ پایان عملیات
error
۱۴۰۰/۴/۶ ۱۹:۳۳:۱۴

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۶ تیر ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۲۷:۲۶ پایان عملیات
error
۱۴۰۰/۳/۳۱ ۱۰:۰۳:۵۲

اختلال در استوریج افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۳۱ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۰:۴۵:۱۹ اختلال برطرف گردید
error
۱۴۰۰/۳/۱۹ ۱۲:۵۵:۳۹

اختلال بروی اس تری در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۹ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۲۹:۱۶ اختلال برطرف گردید
error
۱۴۰۰/۳/۱۰ ۱۱:۵۰:۰۰

شروع عملیات فنی- امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۰ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۲۰:۰۰ پایان عملیات فنی بر روی هایوپس افرانت
error
۱۴۰۰/۳/۹ ۱۹:۴۲:۲۲

شروع عملیات فنی : امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۹ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۳۶:۲۴ عملیات فنی به اتمام رسید
error
۱۴۰۰/۳/۸ ۱۹:۲۷:۵۱

شروع عملیات فنی : امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۹ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱:۴۵:۵۸ عملیات به اتمام رسید
error
۱۴۰۰/۳/۲ ۱۹:۲۸:۴۳

به دلیل انجام عملیات فنی، امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس وجود دارد.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۲۳:۴۲:۴۳ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۲/۲۵ ۱۹:۲۹:۴۸

افزایش پارشیالی Latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۳۰:۰۰ وضعیت نرمال شد.
error
۱۴۰۰/۲/۲۰ ۱۹:۳۰:۰۱

افزایش پارشیالی Latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۴:۳۳:۵۹ وضعیت نرمال شد.
error
۱۴۰۰/۲/۵ ۱۹:۲۹:۱۱

به دلیل انجام عملیات فنی، ممکن است شاهد اختلالات لحظه ای باشید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۲۱:۱۹:۰۰ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۲/۴ ۱۹:۲۶:۵۶

اختلال به دلیل انجام اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۱:۲۸:۰۸ اختلال به اتمام رسید.
error
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۱۱:۰۱:۱۲

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۱ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۱۳:۴۱ اختلال به اتمام رسید
error
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۲۱:۳۰:۴۳

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۰ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۰:۰۴:۲۲ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۲۱:۵۱:۰۵

افزایش latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۶ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۲۱:۵۶:۴۲ برطرف شد.
error
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳:۱۰:۳۴

(S3) اختلال در افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۰ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۱۳:۱۹:۲۰ اختلال برطرف شد
error
۱۳۹۹/۱۲/۹ ۲۳:۵۳:۱۹

اختلال به دلیل انجام اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۰ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۴:۰۰:۰۷ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۱۲/۶ ۱۲:۱۷:۳۷

افرا s3 اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۶ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۲۲:۵۲ اختلال برطرف شد.
error
۱۳۹۹/۱۲/۵ ۱۲:۱۳:۲۳

15 :43 اختلال بروی سرویس استوریج افرا s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۵ اسفند ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۲۳:۱۱ اختلال برطرف شد - ۱۵:۵۳
error
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۲۰:۳۰:۲۲

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۰

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۸ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۳:۴۵:۴۱ اتمام اپریشن در ساعت ۰۷:۱۵
error
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۲۰:۳۰:۱۶

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۰

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۷ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۳:۴۵:۳۹ اتمام اپریشن در ساعت ۰۷:۱۵
error
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۲:۱۵:۰۶

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۵:۴۲

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۶ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۲:۳۱:۳۵ در ساعت ۶:۰۱ اپریشن پایان یافت.
error
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۲۰:۳۸:۴۴

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۸

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۶ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱:۴۳:۵۸ اپریشن در ساعت ۵:۱۴ صبح به پایان رسید.
error
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲۰:۵۱:۳۳

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
error
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲۰:۵۱:۳۳

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۰ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۲۳:۴۹:۵۳ عملیات به پایان رسید
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۹:۲۸:۰۹

اختلال به دلیل انجام اوپریشن روی s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۸ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۴۲:۰۰ اتمام عملیات
۱۸ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۲۱:۱۶ اختلال به دلیل انجام اوپریشن روی s3
۱۸ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۱۳:۳۱ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۲۱:۱۸:۴۶

اختلال در s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۷ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۲۲:۰۹:۵۸ اختلال برطرف شد.
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۸:۰۱:۵۶

مشکل در S3 افرا (یکی از نود های گیت وی)

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۷ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۲۰:۲۷:۳۲ اختلال برطرف شد
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۴:۵۵:۰۱

اختلال در s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۷ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۱۵:۴۲:۱۵ اختلال برطرف شد
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۶:۵۴:۵۷

اختلال در استوریج افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۷ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۷:۵۹:۲۵ اختلال برطرف شد
error
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۸:۵۷:۰۲

اختلال بروی سرویس s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۵ بهمن ۱۳۹۹،‏ ۹:۰۹:۲۹ اختلال برطرف گردید
error
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۲۱:۳۰:۲۶

افزایش لیتنسی در سرویس ذخیره سازی هایوپس به دلیل اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۱ دی ۱۳۹۹،‏ ۱:۲۲:۲۹ اتمام اپریشن
error
۱۳۹۹/۱۰/۳ ۲۲:۱۱:۴۰

اختلال در ذخیره سازی و در حال رفع مشکل

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۳ دی ۱۳۹۹،‏ ۲۳:۵۸:۴۲ مشکل برطرف شد.
error
۱۳۹۹/۹/۱۵ ۲۲:۳۰:۳۸

اختلال و افزایش لیتنسی در سرویس ذخیره سازی هایوپس به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۶ آذر ۱۳۹۹،‏ ۱:۳۸:۲۶ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۹/۱۱ ۹:۱۵:۳۲

اختلال در سرویس ذخیره سازی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۱ آذر ۱۳۹۹،‏ ۱۰:۱۹:۱۱ مشکل برطرف گردید
۱۱ آذر ۱۳۹۹،‏ ۱۰:۱۹:۱۱ مشکل برطرف گردید
error
۱۳۹۹/۹/۸ ۲۰:۳۰:۰۰

اختلال و افزایش لیتنسی به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۸ آذر ۱۳۹۹،‏ ۲۲:۲۲:۴۹ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۹/۸ ۲۰:۳۰:۰۰

اختلال و افزایش لیتنسی به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۸ آذر ۱۳۹۹،‏ ۲۲:۱۹:۵۵ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۹/۴ ۴:۳۰:۰۰

به دلیل اکستند کردن هایوپس بروی اختلال S3 و RBD

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۴ آذر ۱۳۹۹،‏ ۶:۴۷:۱۴ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۸/۲۵ ۲۲:۳۲:۴۷

بهینه سازی سیستم ها

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۲۶ آبان ۱۳۹۹،‏ ۱:۲۲:۵۲ پایان عملیات
error
۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۱:۱۰:۱۵

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
 • تبدیل نوشتار به گفتار
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۵۹:۵۳ مشکل برطرف شد
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۵۸:۵۰ سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۵۵:۲۳ اینترنت برگشت.
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۴۵:۰۰ اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۲۶:۰۱ برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم
error
۱۳۹۹/۴/۱۴ ۸:۴۷:۵۰

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۴ تیر ۱۳۹۹،‏ ۹:۵۵:۱۳ کیسه high cap از ۱۳:۴۲ برگشته. کیسه high iops برای دیوار هنوز مشکل داره و در حال بررسی هستیم.
۱۴ تیر ۱۳۹۹،‏ ۸:۴۹:۰۵ در حال بررسی مشکل هستیم.
error
۱۳۹۹/۴/۱۰ ۱۴:۳۱:۴۷

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
۱۰ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۳۹:۱۲ مشکل برطرف شد و سرویس در دسترس است.
۱۰ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۳۲:۴۸ سرویس از دسترس خارج شده و در حال بررسی مشکل هستیم.