وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه

وضعیت فعلی chevron_left
error
8/3/2021 9:58:00 AM

اختلال در دیتاسنتر ندا

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در ندا
Aug 3, 2021, 11:06:34 PM اختلال برطرف شد.
error
8/2/2021 11:01:00 AM

اختلال در دیتاسنتر ندا

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • شبکه در ندا
Aug 2, 2021, 11:08:00 AM اختلال در دیتاسنتر ندا برطرف شد