وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس کوبرنتیز

وضعیت فعلی chevron_left
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۲۱:۳۰:۰۲

شروع عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
۲۸ دی ۱۴۰۰،‏ ۲۱:۴۸:۴۰ پایان عملیات
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۲۱:۳۰:۰۰

شروع عملیات بروزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
۲۸ دی ۱۴۰۰،‏ ۰:۲۳:۰۰ پایان عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲۱:۲۸:۰۰

شروع عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
۲۲ دی ۱۴۰۰،‏ ۰:۰۴:۱۵ اتمام عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰

شروع عملیات بروزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
۲۱ دی ۱۴۰۰،‏ ۰:۱۴:۰۰ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۹/۲۰ ۷:۳۰:۰۰

به دلیل انجام عملیات بهینه سازی، ممکن است اختلالات کوتاهی را تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در ندا
  • کوبرنتیز در ندا
۲۰ آذر ۱۴۰۰،‏ ۸:۴۷:۵۶ عملیات به اتمام رسید.
error
۱۴۰۰/۶/۳۰ ۸:۳۰:۰۲

به دلیل انجام عملیات آپدیت سرویس کوبرنتیز ممکن است اختلالاتی تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
۳۰ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۱۰:۵۹:۴۷ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۶/۱ ۷:۵۱:۳۷

به دلیل انجام عملیات آپگرید سرویس کوبرنتیز ممکن است اختلالاتی تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
۱ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۸:۵۸:۵۴ عملیات بدون ایجاد اختلال پایان یافت.