وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس کوبرنتیز

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/21/2021 8:30:02 AM

به دلیل انجام عملیات آپدیت سرویس کوبرنتیز ممکن است اختلالاتی تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
Sep 21, 2021, 10:59:47 AM اتمام عملیات بروزرسانی
error
8/23/2021 7:51:37 AM

به دلیل انجام عملیات آپگرید سرویس کوبرنتیز ممکن است اختلالاتی تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • کوبرنتیز در ندا
Aug 23, 2021, 8:58:54 AM عملیات بدون ایجاد اختلال پایان یافت.