وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ماشین مجازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
11/21/2021 12:19:13 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در ندا
Nov 21, 2021, 1:30:27 PM اختلال برطرف شد
error
11/2/2021 6:32:41 PM

به علت انجام عملیات به روزرسانی، اختلالاتی را در سرویس تجربه خواهید کرد.

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در ندا
Nov 2, 2021, 8:22:50 PM عملیات به اتمام رسید.