وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ماشین مجازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
2/11/2021 3:42:42 AM

اختلال در ماشین مجازی - مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در مبین‌نت
Feb 11, 2021, 4:20:58 AM اختلال برطرف شد
error
1/15/2021 3:26:43 AM

اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در مبین‌نت
Jan 15, 2021, 4:00:42 AM اختلال برطرف شد
error
1/5/2021 10:00:00 PM

اختلال در سرویس ماشین مجازی مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در مبین‌نت
Jan 6, 2021, 9:29:13 AM اختلال برطرف شد.
error
1/1/2021 3:07:48 PM

اختلال در شبکه داخلی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در مبین‌نت
Jan 1, 2021, 3:56:04 PM اختلال برطرف گردید
error
11/26/2020 11:36:50 AM

اختلال روتینگ خارج از ایران

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در مبین‌نت
Nov 26, 2020, 12:17:58 PM اختلال در روتینگ خارج از کشور بود. الان باید سرویس‌ها عادی هستند.