وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس شبکه توزیع محتوا

وضعیت فعلی chevron_left
error
7/14/2021 1:50:48 PM

اختلال در سرویس بر بستر همراه اول. در حال پیگیری از همراه اول هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jul 14, 2021, 2:12:18 PM اختلال برطرف شد.
error
6/9/2021 9:35:00 AM

اختلال در سرویس بر بستر همراه اول در شهر‌های اصفهان و مشهد

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
6/9/2021 9:35:00 AM

اختلال در سرویس بر بستر همراه اول در شهر‌های اصفهان و مشهد

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jun 9, 2021, 6:03:48 PM .اختلال برطرف شد
error
6/9/2021 7:30:58 AM

نود های اصفهان و مشهد در همراه اول دارای مشکل می باشند در حال پیگیری برای رفع مشکل

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jun 9, 2021, 9:13:28 AM مشکل برطرف گردید
error
4/15/2021 5:11:14 PM

سرویس CDN در دیتاسنتر تهران همراه اول با اختلال مواجهه و کاربران همراه ا‌ول تهران در دسترسی به سرویس‌های پشت CDN مشکل دارند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Apr 15, 2021, 5:32:57 PM اختلال برطرف شد
error
3/17/2021 3:45:00 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Mar 17, 2021, 4:32:00 PM برطرف شد
error
1/18/2021 1:44:09 PM

اختلال در سرویس CDN

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jan 18, 2021, 1:48:49 PM مشکل برطرف شد.
error
11/21/2020 9:54:43 AM

اختلال به دلیل به روز رسانی نرم افزار

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Nov 21, 2020, 9:56:06 AM اتمام عملیات
error
10/12/2020 1:18:24 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:13:37 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:13:07 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:05:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:04:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:04:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:04:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
10/12/2020 1:00:00 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
7/11/2020 11:10:15 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
 • تبدیل نوشتار به گفتار
Jul 11, 2020, 11:59:53 AM مشکل برطرف شد
Jul 11, 2020, 11:58:50 AM سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
Jul 11, 2020, 11:55:23 AM اینترنت برگشت.
Jul 11, 2020, 11:45:00 AM اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
Jul 11, 2020, 11:26:01 AM برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم