وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس کوبرنتیز

وضعیت فعلی chevron_left
error
۱۴۰۰/۱۱/۲ ۱۹:۳۰:۰۰

شروع عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲ بهمن ۱۴۰۰،‏ ۲۳:۲۴:۵۶ اتمام عملیات
۲ بهمن ۱۴۰۰،‏ ۲۱:۴۷:۲۷ به علت ملاحظات فنی، عملیات کمی بیشتر از زمان پیش بینی شده ادامه خواهد داشت.
error
۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۴:۲۰:۰۰

اختلال در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۶ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۵۶:۴۶ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۹/۱۰ ۷:۴۵:۵۴

در حال انجام عملیات بهینه سازی هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۰ آذر ۱۴۰۰،‏ ۸:۴۵:۳۶ پایان عملیات
error
۱۴۰۰/۹/۹ ۱۱:۴۰:۱۷

در حال انجام عملیات بهینه سازی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۹ آذر ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۵۴:۰۰ پایان عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۹/۶ ۱۰:۴۶:۲۷

اختلال در کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۶ آذر ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۲۰:۳۴ اختلال برطرف شد
error
۱۴۰۰/۹/۶ ۱۰:۱۸:۱۱

انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۶ آذر ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۵۴:۲۴ اتمام عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۸/۲۴ ۹:۲۵:۴۸

انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۴ آبان ۱۴۰۰،‏ ۱۰:۱۹:۱۶ اتمام عملیات بهینه سازی
error
۱۴۰۰/۸/۲۳ ۸:۳۱:۰۰

انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۳ آبان ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۰۵:۰۰ اتمام عملیات بهینه سازی سرویس کوبرنتیز افرانت
error
۱۴۰۰/۶/۱۸ ۵:۵۶:۲۳

اختلال بروی سرویس کوبرنتیز - افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۸ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۶:۰۲:۳۷ اختلال برطرف گردید
error
۱۴۰۰/۶/۱۸ ۴:۲۶:۱۳

اختلال در سرویس کوبرنیتیز - افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۸ شهریور ۱۴۰۰،‏ ۵:۰۲:۵۷ اختلال برطرف گردید
error
۱۴۰۰/۵/۳۰ ۶:۵۶:۳۸

شروع عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۳۰ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۴۰:۲۸ پایان عملیات بروز رسانی
error
۱۴۰۰/۵/۲۶ ۴:۲۲:۴۹

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۶ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۳۸:۱۱ پایان عملیات بروز رسانی
error
۱۴۰۰/۵/۲۵ ۷:۰۲:۲۲

شروع عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۵ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۰۷:۴۹ پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت سهند
error
۱۴۰۰/۵/۲۴ ۶:۰۰:۳۳

شروع عملیات بروزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۴ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۲۲:۴۷ پایان عملیات به روز رسانی
۲۴ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۲۲:۱۱ پایان عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۵/۱۹ ۶:۳۰:۰۰

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۹ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۳۲:۴۸ پایان عملیات به روز رسانی
error
۱۴۰۰/۵/۱۸ ۶:۱۲:۱۰

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۸ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۴۰:۰۴ اتمام عملیتن بروزرسانی کوبرنتیز
error
۱۴۰۰/۵/۱۷ ۴:۳۳:۴۴

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۷ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۲۰:۱۹ اتمام عملیات بروزرسانی کوبر
۱۷ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۲۰:۱۹ اتمام عملیات بروزرسانی کوبر
error
۱۴۰۰/۵/۱۶ ۶:۳۰:۰۰

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۶ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۰۰:۰۰ پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
۱۴۰۰/۵/۱۳ ۷:۰۶:۰۴

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۳ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۴۲:۱۴ اتمام عملیات بروزرسانی کوبرنیتیز
error
۱۴۰۰/۵/۱۲ ۷:۰۰:۰۰

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۲ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۳۰:۰۰ پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
۱۴۰۰/۵/۱۱ ۶:۳۰:۰۰

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۱ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۳۰:۰۰ پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
۱۴۰۰/۵/۹ ۶:۵۱:۲۷

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۹ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۱۴:۵۰ اتمام عملیات بروز رسانی کوبرنتیز
error
۱۴۰۰/۵/۶ ۶:۵۵:۳۲

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۶ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۲۸:۴۳ پایان بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۵/۴ ۷:۰۰:۰۰

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۴ مرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۳۰:۰۰ پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت
error
۱۴۰۰/۴/۲۹ ۶:۵۵:۴۲

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۹ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۱۱:۲۱ پایان عملیات بروزرسانی
۲۹ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۱۱:۲۱ پایان عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۴/۲۷ ۴:۲۷:۲۳

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۸ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۵۸:۴۸ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۴/۲۶ ۸:۳۴:۵۷

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۶ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۱۸:۳۴ اتمام عملیات بروز رسانی
error
۱۴۰۰/۴/۲۶ ۸:۳۴:۵۷

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
error
۱۴۰۰/۴/۲۱ ۶:۵۸:۵۹

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۱ تیر ۱۴۰۰،‏ ۲۲:۱۷:۳۵ اتمام عملیات بروز رسانی
error
۱۴۰۰/۴/۲۰ ۶:۰۲:۵۹

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۱ تیر ۱۴۰۰،‏ ۳:۵۸:۰۶ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۴/۱۹ ۵:۲۴:۵۳

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۹ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۳۰:۰۰ پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز
error
۱۴۰۰/۴/۱۶ ۶:۴۳:۰۸

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۶ تیر ۱۴۰۰،‏ ۹:۳۴:۲۵ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۴/۱۵ ۶:۰۵:۰۰

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۵ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۳۰:۰۰ پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند
error
۱۴۰۰/۴/۱۴ ۶:۰۶:۰۰

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۴ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۲۴:۰۰ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۴/۱۳ ۶:۴۸:۵۳

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۳ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۷:۱۸:۰۴ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۴/۱۲ ۷:۳۰:۴۴

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۲ تیر ۱۴۰۰،‏ ۱۶:۰۲:۲۸ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۳/۱۷ ۵:۰۰:۳۰

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۰ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۰۵:۲۷ اتمام عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز
error
۱۴۰۰/۳/۱۶ ۵:۱۷:۱۷

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۶ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۸:۰۹:۳۷ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۳/۱۵ ۵:۴۰:۱۲

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۵ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۹:۰۸:۰۹ اتمام عملیات بروزرسانی
error
۱۴۰۰/۳/۱۲ ۶:۳۰:۴۴

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۲ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۳:۴۹:۳۰ اتمام عملیات بروز رسانی
error
۱۴۰۰/۳/۱۱ ۶:۴۹:۲۲

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۱ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۰۷:۲۳ اتمام عملیات به روزرسانی کوبرنتیز
error
۱۴۰۰/۳/۱۰ ۷:۳۰:۰۰

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱۰ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۲۱:۰۷ اتمام عملیات بروزرسانی کوبرنتیز
error
۱۴۰۰/۳/۳ ۹:۴۵:۰۶

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۳ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۴۴:۱۴ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۳/۳ ۹:۴۵:۰۶

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
error
۱۴۰۰/۳/۳ ۴:۴۰:۳۱

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۳ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۷:۳۱:۱۱ اتمام عملیات
error
۱۴۰۰/۳/۲ ۷:۳۰:۰۰

اپریشن در کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲ خرداد ۱۴۰۰،‏ ۱۱:۴۰:۰۰ اپریشن تمام شد
error
۱۴۰۰/۲/۲۷ ۱۹:۴۲:۳۳

آپدیت کالیکو کوبرنتیز افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۲۰:۵۲:۰۳ اتمام عملیات.
error
۱۳۹۹/۱۰/۱ ۷:۵۰:۲۲

اختلال در سرویس کوبرنیتیز به دلیل جابجایی سوییچ

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۱ دی ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۲۲:۰۱ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۹/۲۲ ۲۲:۳۱:۰۸

اختلال به علت عملیات افزایش ظرفیت کوبرنتیز افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۲ آذر ۱۳۹۹،‏ ۲۳:۱۶:۰۴ اتمام عملیات
error
۱۳۹۹/۷/۲۹ ۵:۴۹:۵۶

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۹ مهر ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۲۴:۰۹ تمام شد
۲۹ مهر ۱۳۹۹،‏ ۶:۳۷:۱۹ اختلال به دلیل به روز رسانی Certificate ها
error
۱۳۹۹/۷/۲۸ ۹:۱۰:۵۷

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
۲۸ مهر ۱۳۹۹،‏ ۱۰:۳۰:۰۰ برطرف شد
error
۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۱:۱۰:۱۵

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
 • تبدیل نوشتار به گفتار
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۵۹:۵۳ مشکل برطرف شد
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۵۸:۵۰ سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۵۵:۲۳ اینترنت برگشت.
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۴۵:۰۰ اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۱:۲۶:۰۱ برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم