تنظیمات CIDR

یک روش برای انتساب آدرس‌های IP یا پروتکل اینترنت، CIDR یا Classless Inter-Domain Routing است. در واقع CIDR یک نمایش کلی و فشرده از آدرس IP به همراه network mask مرتبط با آن است.

آدرس‌های CIDR از دو قسمت تشکیل شده‌ و به فرمت «-/-.-.-.-» نوشته می‌شوند. بخش اول ( /-.-.-.- ) ، آدرس شبکه است که به صورت پیشوند و در واقع به شکل یک آدرس IP معمولی نوشته می‌شود. مثل 192.255.255.255. بخش دوم (-/) یک پسوند است که نشان می‌دهد چند بیت در کل آدرس وجود دارند. مثلاً 12/. در واقع این مقدار نشان‌دهنده‌ی این است که بازه‌ی مشخص‌شده از چه تعدادی IP تشکیل شده است. با قراردادن این دو قسمت در کنار هم به آدرس CIDR می‌رسیم که به صورت مقابل است: 192.255.255.255/12.

در ادامه مثال‌های بیشتری برای آشنایی با CIDR آمده است:

  • ۱۹۸.۵۱.۱۰۰.۱۴/۲۴ نشانگر آدرس IPV4 برابر با ۱۹۸.۵۱.۱۰۰.۱۴ و پیشوند شبکه‌‌ی (network prefix) برابر با ۱۹۸.۵۱.۱۰۰.۰ است. در واقع subnet mask آن ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ با ۲۴ بیت ۱ متوالی است.
  • ۱۹۸.۵۱.۱۰۰.۰/۲۲ نشان‌دهنده‌ی ۱۰۲۴ آدرس IP در بازه‌ی ۱۹۸.۵۱.۱۰۰.۰ تا ۱۹۸.۵۱.۱۰۳.۲۵۵ است.

آدرس IP با ۳۲ بیت نشان داده می‌شود. وقتی مقدار "-/" برابر ۳۲ باشد یعنی ۳۲ بیت ثابت است و فقط یک آدرس IP داریم. وقتی این مقدار ۳۱ باشد یعنی ۲ آدرس IP داریم. و اگر این مقدار برابر ۰ (صفر) باشد یعنی همه‌ی IPها را شامل می‌شود.

نکته: تعداد آدرس‌های درون شبکه یا subnet به صورت ۲طول پیشوند - طول آدرسمحاسبه می‌شود. (طول آدرس در IPV4 برابر ۳۲ است.)

نکته: در مواردی که لازم است فقط یک IP مشخص را وارد کنید باید «-/» را با مقدار ۳۲ پر کنید.

نکته: اگر می‌خواهید آدرسی که وارد می‌کنید، همه‌ی IPها را شامل شود، مقدار ۰.۰.۰.۰/۰ را وارد کنید.

نکته: برای وارد کردن آدرس subnet، دقت کنید که هر subnet حداقل به دو آدرس IP نیاز دارد. یک آدرس برای (درگاه ارتباطی) subnet gateway و دیگری به عنوان آدرس ماشین‌ در نظر گرفته می‌شود. پس اگر برای آدرس subnet مقدار ۳۲ را وارد کنید، فقط یک آدرس IP به آن اختصاص داده‌اید و در این صورت subnet به درستی ایجاد نخواهد شد.

در جدول زیر مثال‌های بیشتری از آدرس‌دهی با فرمت CIDR را می‌بینید.

تعداد آدرسنمایش نماییمقدار CIDR
۴۲۹۴۹۶۷۲۹۶۲۳۲۰/
۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸۲۳۱۱/
۲۲۱۳۱/
۱۲۰۳۲/

نکته: برای تبدیل بازه‌ی IP به CIDR یا برعکس می‌توانید ازابزار محاسبه‌ی CIDR کمک بگیرید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید

sotoon

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است. © ۱۴۰۳ ستون/ شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان