نقش‌های سرویس کوبرنتیز

در جدول زیر می‌توانید نقش‌های مرتبط با سرویس کوبرنتیز در IAM را مشاهده کنید.

نقشتوضیح نقش
kaas-engine-viewerکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت و لیست کردن کلاستر‌های کوبرنتیز و نودپول‌های کلاسترها بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد.
kaas-engine-editorکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت، لیست کردن و ویرایش کلاستر‌های کوبرنتیز و نودپول‌های کلاسترها بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد.
kaas-engine-adminکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت، لیست کردن، ویرایش و حذف کلاستر‌های کوبرنتیز و نودپول‌های کلاسترها بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد.
kaas-engine-cluster-viewerکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت کردن یک کلاستر کوبرنتیز خاص و نودپول‌های این کلاستر بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد
kaas-engine-cluster-editorکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت و ویرایش کردن یک کلاستر کوبرنتیز خاص و نودپول‌های این کلاستر بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد
kaas-cluster-viewerکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت و لیست کردن منابع داخلی (پادها، سرویس‌ها و...) یک کلاستر کوبرنتیز خاص بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد. توجه داشته باشید که کاربر با این نقش اجازه‌ی دسترسی به Secretها را ندارد.
kaas-cluster-adminکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت، لیست، ویرایش و حذف کردن منابع داخلی (پادها، سرویس‌ها و...) یک کلاستر کوبرنتیز خاص بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد
kaas-cluster-namespace-viewerکاربر با این نقش اجازه‌ی دریافت و لیست کردن منابع داخلی (پادها، سرویس‌ها و ...) یک namespace خاص از یک کلاستر کوبرنتیز خاص بر روی یک دیتاسنتر خاص را دارد. کاربر با این نقش اجازه‌ی دسترسی به سکرت‌های (secret) namespace را ندارد.
  • در زمان اختصاص دادن نقش‌ها به کاربران، مقدار مرکزداده را neda و مقدار cluster را برابر اسم کلاستر قرار دهید.
  • نقش kaas-cluster-namespace-admin به دلیل مشکل امنیتی آن در نقش‌های پیش‌فرض ارائه نمی‌شود و ستون پیشنهاد می‌کند این نقش را ایجاد نکنید. در صورت تمایل به ایجاد این نقش می‌توانید از قسمت قانون‌ها یک قانون جدید ایجاد کنید، مقادیری که در ادامه می‌بینید را در آن وارد کنید و این قانون را به نقش مورد نظرتان اضافه کنید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید

sotoon

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است. © ۱۴۰۳ ستون/ شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان