گروه‌های کاربری

مجموعه‌ای از کاربران و کاربر-سرویس‌ها در کنار هم یک گروه کاربری را تشکیل می‌دهند. زمانی که یک کاربر یا کاربر-سرویس را به گروهی اضافه می‌کنید، همه‌ی نقش‌های مخصوص آن گروه به صورت خودکار به کاربر هم اختصاص می‌یابند. پس به جای تخصیص نقش‌های کاربران به صورت تک‌تک می‌توانید همه‌ی آن‌ها را در یک گروه قرار داده و نقش‌ها را به گروه اختصاص دهید. هم‌چنین ساده‌ترین راه برای گرفتن نقش‌های یک کاربر، حذف آن کاربر از همه‌ی گروه‌هایی است که در آن‌ها عضو بوده است.

کاربرانی که در نقش workspace master هستند، امکان مشاهده، مدیریت و افزودن گروه‌های کاربری را دارند.

گروه ها در راهنمای کاربری.PNG
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید