کاربر-سرویس

کاربر-سرویس نوع خاصی از کابر است که هویت مستقل فردی ندارد. بلکه یک کاربر می‌تواند با ساختن کاربر-سرویس به آن هویت ببخشد. کاربر-سرویس هم مانند کاربر حتما عضو یک یا چند فضای کاری خواهد بود. کاربر-سرویس هم مثل کاربر می‌تواند نقش‌ها و مجوزهای مختلفی داشته باشد و بر اساس آن‌ها اجازه پیدا می‌کند عملیاتی را براساس نیاز انجام دهد.

نکته: کاربر-سرویس‌ها معمولاً برای انجام عملیات حساس و مهم ایجاد می‌شوند. به همین دلیل فقط کاربرانی می‌توانند کاربر-سرویس ایجاد کنند و به آن نقش اختصاص دهند که خودشان در نقش workspace-admin هستند.

در صورتی که در یک فضای کاری در نقش workspace-admin باشید، می‌توانید در دسته‌ی کاربر-سرویس‌ها لیست کاربر-سرویس‌های آن فضای کاری را ببینید.

w4
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید