کاربر

کاربر در سرویس IAM فردی است که بر اساس مجوزهایی که دارد می‌تواند از سرویس استفاده کرده و عملیات مورد نظر خود را انجام دهد. هر کاربر در ابتدا یک حساب کاربری در سرویس ایجاد می‌کند و از این به بعد با همان حساب کاربری در سرویس شناخته می‌شود.

هر کاربری که ایجاد می‌شود حتما عضو یک فضای کاری خواهد بود. دسته‌ی کاربرها برای نشان دادن همه‌ی کاربران عضو در یک فضای کاری ایجاد شده است. به ازای هر کاربر، نام کاربری، آدرس ایمیل، زمان عضویت و هم‌چنین وضعیت کاربر نشان داده می‌شود. تنها کاربرانی که در یک فضای کاری در نقش workspace master هستند می‌توانند نام همه‌ی کاربران آن فضای کاری را ببینند.

نکته: در صورتی که یک کاربر در نقش workspace master نباشد، امکان دیدن لیست کاربران فضای کاری را ندارد.

هر کاربر در یکی از دو وضعیت معلق یا فعال قرار دارد. کاربری که در وضعیت معلق باشد، به سرویس دسترسی نداشته و برای ورود به آن با خطا مواجه می‌شود.

اگر در یک فضای کاری نقش workspace master داشته باشید می‌توانید هر یک از کاربران آن فضای کاری را حذف کرده یا اینکه وضعیت کاربری آن‌ها را معلق کنید. هم‌چنین می‌توانید وضعیت کاربران معلق را به حالت فعال برگردانید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید