محدودیت‌ تعداد درخواست‌ها در سرویس استوریج

Throttling فرآیند محدود کردن نرخ استفاده از یک سرویس، اپلیکیشن یا یک سیستم است.

لازم است کاربران برای استفاده از یک سرویس از Throttling آن محصول آگاه باشند. در جدول‌های زیر محدودیت تعداد درخواست‌های مختلف به سرویس استوریج در هر ثانیه و به ازای هر باکت آمده است.

محدودیت تعداد اتصال به ازای هر IP در مرکزداده‌های ندا و افرا در جدول زیر آمده است. این محدودیت برای سرویس آرکایو در مرکزداده‌ی ندا برابر با ۱۰۰۰ اتصال به ازای هر IP است.

Asset 7jadval1

سرویس استوریج در صورت دریافت درخواست List، لیستی از آبجکت‌های موجود در باکت را نشان خواهد داد. این لیست می‌تواند به صورت مرتب‌شده (Ordered List)، مرتب‌شده به همراه پیشوند (Ordered List + prefix) یا نامرتب نشان داده شود. براساس نوع لیست درخواستی و تعداد آبجکت‌های موجود در هر باکت ظرفیت سرویس استوریج برای پاسخ به درخواست‌های لیست در هر ثانیه به شکل زیر تعریف می‌‌شود:

Asset 6jadval1

به عنوان مثال:

در صورتی که در یک باکت تعداد آبجکت‌ها بیشتر از ۱۰ میلیون باشد و یک لیست نامرتب از آبجکت‌ها بخواهیم، در هر ثانیه و برای هر باکت امکان ارسال ۱۵۰ درخواست لیست به سرویس استوریج وجود دارد.

در جدول زیر محدودیت درخواست‌های مختلف در هر ثانیه و به ازای هر باکت نشان داده شده است.

به عنوان مثال به ازای هر باکت در هر ثانیه امکان ارسال حداکثر ۵۰ درخواست put وجود دارد.

نکته: توجه داشته باشید که مجموع تعداد درخواست‌ها از انواع مختلف در هر ثانیه و به ازای هر باکت نباید از ۵۰۰ درخواست بیشتر شود.

در نظر داشته باشید در هر فضای کاری امکان ایجاد حداکثر ۱۰۰۰ باکت در سرویس آرکایو وجود دارد.

از سویی دیگر در حالت کلی به ازای هر IP میتوان حداکثر ۱۵۰۰۰ ریکوئست در ثانیه ارسال کرد.

Asset 3Throttle suggestions

در جدول زیر محدودیت درخواست‌های مختلف در هر ثانیه و به ازای هر باکت در سرویس استوریج HICAP نشان داده شده است.

به عنوان مثال به ازای هر باکت در هر ثانیه امکان ارسال حداکثر ۱۵۰۰ درخواست Get وجود دارد.

نکته: توجه داشته باشید که مجموع تعداد درخواست‌ها از انواع مختلف در هر ثانیه و به ازای هر باکت نباید از ۱۵۰۰ درخواست بیشتر شود.

در هر فضای کاری امکان ایجاد حداکثر ۲۵۰ باکت در سرویس استوریج HICAP وجود دارد. در حالت کلی به ازای هر IP میتوان حداکثر ۱۵۰۰۰ ریکوئست ارسال کرد.

Asset 1Throttle suggestions

در جدول زیر محدودیت درخواست‌های مختلف در هر ثانیه و به ازای هر باکت در سرویس استوریج HIOPS نشان داده شده است.

به عنوان مثال به ازای هر باکت در هر ثانیه امکان ارسال حداکثر ۷۰۰۰ درخواست Post وجود دارد.

نکته: توجه داشته باشید که مجموع تعداد درخواست‌ها از انواع مختلف در هر ثانیه و به ازای هر باکت نباید از ۱۰۰۰۰ درخواست بیشتر شود.

در هر فضای کاری امکان ایجاد حداکثر ۲۵۰ باکت در سرویس استوریج HIOPS وجود دارد. در حالت کلی به ازای هر IP میتوان حداکثر ۱۵۰۰۰ ریکوئست ارسال کرد.

Asset 2Throttle suggestions
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید

sotoon

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است. © ۱۴۰۳ ستون/ شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان