مشاهده‌ی فضاهای کاری که در آن عضو هستید

۱- ابتدا باید وارد پروفایل کاربری IAM شوید.

ورود به پروفایل کاربری.PNG

۲- در قسمت فضاهای کاری، لیستی از همه‌ی فضاهای کاری که در آن عضو هستید نشان داده می‌شود.

دیدن فضای کاریهایی که عضویم.PNG
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید