شروع استفاده از API محصول CDN

برای استفاده و اعمال تغییرات در پارامترهای محصول CDN ستون می‌توانید یک resource کوبرنتیز تهیه کنید و سپس تغییرات را با ابزار kubectl (یا هر ابزار دیگری که قابلیت اتصال به API Server کوبرنتیز را دارد)، اعمال کنید.

برای مثال فایل resource زیر (با فرمت yaml) را در نظر بگیرید:

مقادیر apiVersion و kind را مطابق جدول زیر تعیین کنید (رعایت کوچک و بزرگ بودن حروف مهم است):

Value Type Field
delivery.cafebazaar.cloud/v1beta1 string apiVersion
CDN string kind

در قسمت metadata.name می‌توانید یک نام به resource خود اختصاص دهید. برای اطلاع از کاراکترهای معتبر در نام resource به این لینک مراجعه کنید. در قسمت metadata.namespace هم لازم است که نام namespace خود را وارد کنید.

Value Type Metadata
RFC 1123 string name
RFC 1123 string namespace

مقدار defaultHostname بعد از ساختن CDN تعریف می‌شود که به صورت "*.cdn.cafebazaar.cloud" است تا بتوانید از امکانات CDN بدون نیاز به داشتن دامنه خود استفاده کنید. در فیلد hostname می‌توانید نام دامنه خود را وارد کنید.

Value Type Spec
RFC 1123 string defaultHostname
RFC 1123 string hostname
array of objects upstreams
array of objects locations
object tls
object secureLink
array of objects customPages
object firewall
object logForwarder

در فیلد upstreams می‌توانید اطلاعات مربوط به سرورهایی را که پشت CDN قرار می‌گیرند، وارد کنید. هر upstream نیاز به یک نام غیرتکراری دارد تا بتوان به آن در تنظیمات فیلد location ارجاع داد.

Value Type Upstream
Max Length: 64 characters string name
http | https string enum scheme
array of objects servers

برای هر سروری که پشت CDN قرار می‌گیرد لازم است مقادیر host و port آن سرور برای ایجاد ارتباط سرورهای لبه با آن وارد شود. همچنین می‌توانید برای یک Upstream چند سرور تعریف کنید و با استفاده از weight ترافیک را با وزن مشخص بین سرورها تقسیم کنید.

Value Type upstream.servers
RFC 1123 string host
1-65535 int32 port
>= 0 int32 weight
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید