مستند API سرویس ارسال لاگ (CDN Log Forwarder)

با استفاده از Resource زیر می‌توانید تنظیمات مورد نظر خود را برای سرویس لاگفورواردر (Log Forwarder) ستون اعمال کنید:

توضیحات هریک از پارامترهای بالا در جدول زیر آورده شده‌اند:

پارامتر توضیحات
metadata.name باید یک نام دلخواه اما یکتا برای لاگ‌فرواردر خود انتخاب کنید.
metadata.namespace نام Namespaceی که CDN در آن ساخته شده است را در این قسمت قرار دهید.
spec.selector.name هر CDN تنها می‌تواند یک لاگ‌فرواردر داشته باشد. در این قسمت باید نام CDNی که می‌خواهید لاگ‌فرواردر برای آن فعال شود را قرار دهید.
spec.sink.kind نوع پروتکل Message Queue انتخابی خود را در این قسمت تعیین کنید. این فیلد می‌تواند Amqp یا Kafka باشد.
ratelimit با استفاده از این امکان می‌توانید میزان ارسال لاگ به سرور دریافت کننده خود را محدود کنید. واحدهای مورد قبول در فیلد period موارد زیر است: ثانیه (s)، دقیقه (m)، ساعت (h).
encryption با استفاده از این امکان می‌توانید برای امنیت بیشتر، لاگ‌های ارسالی را رمزگذاری کنید. در حال حاضر تنها از پروتکل رمزنگاری متقارن AES-GCM پشتیبانی می‌شود. در فیلد key هم باید کلید ۱۶ بایتی خود را قرار دهید. این کلید را به صورت امن نگهداری کنید.

برای مثال در زبان Go به کمک کد زیر می‌توانید پیام رمزنگاری شده را باز کنید:

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید