تنظیمات فایروال با API

در فیلد firewall می‌توانید محصولات امنیت ابری را فعال کنید و برای مثال اجازه دسترسی به برخی کاربران با مشخصات خاص را ندهید. برای این کار لازم است یک سری rule تعریف کنید و شرایط اعمال rule را در بخش constraint تعیین کنید. سپس در فیلد action می‌توانید تعیین کنید که اگر یک ریکوئست با constraint‌ مورد نظر match شده چه اتفاقی بیفتد. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

Value Type firewall
true | flase bool enabled
array of objects rules
Value Type firewall.rule
true | flase bool enabled
Max length: 64 characters string name
array of array of objects constraints
object action

هر constraint می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد که بر اساس مشخصه‌های ریکوئست تعیین می‌شود. برای مثال می‌توانید بگویید اگر method ریکوئست GET بود این rule اعمال شود. با استفاده از negate می‌توانید اثر constraint برای match شدن را معکوس کنید (مشابه اپراتور لاجیکال NOT). برای اطلاعات بیشتر به این لینک (بخش ویژگی‌های قابل استفاده در شرط‌های فایروال) مراجعه کنید.

value Type firewall.rule.constraint
asn | cookie | country | header | ip | method | uri | path | args | http_version | tls | known_bots string enum type
True | false bool negate
object asn
object cookie
object country
object header
object ip
object method
object uri
object path
object args
object http-version
object tls
object known-bots
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید