تنظیمات TLS با استفاده از API

در صورتی که بر روی CDN از دامنه اختصاصی استفاده می‌کنید می‌توانید با استفاده از فیلد tls اطلاعات مورد نیاز برای ارتباط امن را وارد کنید. برای توضیحات بیشتر به این لینک (بخش TLS) مراجعه کنید.
نکته: فیلد clockSkewOffsetHours به منظور جلوگیری از ارور های SSL ناشی از ناهماهنگی ساعت کاربران در نظر گرفته شده است. این قابلیت تضمین می‌دهد کاربرانی که ناهماهنگی زمانی کمتر از مقدار مشخص شده دارند با این مشکلات روبرو نمی‌شوند.

ValueTypeTLS
true | falseboolenabled
true | falseboolforced
true | falseboolauto
true | falseboolwildcard
array of stringsdnsnames
stringsecretName
int32clockSkewOffsetHours
TLSv1 | TLSv1.1 | TLSv1.2 | TLSv1.3string enumminVersion
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید

sotoon

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است. © ۱۴۰۳ ستون/ شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان