تنظیمات TLS با استفاده از API

در صورتی که بر روی CDN از دامنه اختصاصی استفاده می‌کنید می‌توانید با استفاده از فیلد tls اطلاعات مورد نیاز برای ارتباط امن را وارد کنید. برای توضیحات بیشتر به این لینک (بخش TLS) مراجعه کنید.

Value Type TLS
true | false bool enabled
true | false bool forced
true | false bool auto
true | false bool wildcard
string secretName
TLSv1 | TLSv1.1 | TLSv1.2 | TLSv1.3 string enum minVersion
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید