نقش‌های از پیش تعریف شده‌ی شبکه‌ی توزیع محتوا

در سرویس مدیریت و احراز هویت (IAM) ستون، نقش‌هایی به صورت پیش‌فرض تعریف شده که برخی از آن‌ها هم به طور خاص مربوط به یک سرویس هستند. در ادامه نقش‌های مربوط به سرویس شبکه‌ی توزیع محتوا به همراه تعریف هر نقش آمده است.

تعریف انگلیسی تعریف فارسی نام نقش
Can get list of CDNs and detail of a CDN which has access to. می‌تواند لیست CDNها و جزییات CDNای که به آن دسترسی دارد را ببیند. cdn-viewer
Can purge cache of CDN. توانایی purge کردن کش cdn را دارد. cdn-purger
Can make any changes to all CDNs. می‌تواند هر تغییری را روی CDNها اعمال کند. cdn-admin
Can make changes to the CDN which has access to. می‌تواند تغییراتی را در CDNای که به آن دسترسی دارد اعمال کند. cdn-editor
Can do anything with log forwarder objects. اجازه‌ی انجام هر عملیاتی را روی آبجکت‌های لاگ فرواردر دارد. k8s-logforwarder-admi
Can modify log forwarder objects. می‌تواند آبجکت‌های لاگ فرواردر را ویرایش کند. k8s-logforwarder-editor
Can view log forwarder objects. می‌تواند آبجکت‌های لاگ فرواردر را مشاهده کند. k8s-logforwarder-viewer
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید